ENDEVINALLES


Endevinalles en valencià

Per saber la solució, pregunta-li al "savi"

(passa-li el ratolí per damunt)


Endevinalles en castellà

Para saber la solución, preguntale al "sabio"

(passale el ratón por encima)


<<Una abuela en una dent

fa acudir a tota la gent.>>

LA CAMPANA


<<Endivina endivinalla,
quin animal pon en palla.>>

LA GALLINA (resposta: - CALLA, TONTO, QUE JA HO SABIA!!)


<<Anant per un camí
me vaig trobar una cosa,
si l’haguera vista,
l’hauria deixada,
però com no la vaig vore
me la vaig emportar a casa.>>

UNA PUNXA


<<Té coll i no té cap
Té braços i no té mans
Té panxa i no té melic
I té cul i no té forat.>>

EL CÀNTER


<<Qui ho fa, no ho compre,
qui ho compre, no ho use,
i qui ho use, no ho veu.>>

LA TAÜT


<<Un corral ple de vaques blanques,
entre la roja i els toque les anques.>>

LA BOCA


<<Una cosa que
va a menjar i no menge,
va a beure i no beu,
però tot lo dia cante.>>

L'ESQUELLA


<<Una cosa que

camine i no té peus,

parle i no té boca.

Què és?>>

LA CARTA


<< Una cosa que
 entre a l’aigua i no se banye.
Què és?>>

EL REFLEXE DE LA LLUNA


<< Una cosa que

quan més gran és, menos pese.>>

UN FORAT


<< Tres senyoretes
en un balcó,
de nit i de dia
no tenen temó.>>

LES CAMPANES (COM SÓN TRES, DEUEN SER LES DE PORTELL)


<<Una abueleta
en un racó,
ve l’abuelet
i li estire el moquet.>>

EL CRESOL (QUE SERVIA PER FER LLUM)


<< Ja és de nit,
farem lo de l’altra nit.
Pelet per pelet
tancarem el foradet>>

DORMIR


<<Una caseta blanca

que s'obri i no se tanque.>>

UN OU

<<Dos biris biris,

dos bares bares,

un "esbarramosques"

y cuatro pilares.>>

LA VACA


<<Gorda la tengo
y más la quisiera tener
que entre medio la "escamarra"
no me pudiera caber.>>

LA MULA


<< La comare, la negrilla,
fue a por huevos a Sevilla
con un burro de tres pies.
Adivina lo que es.>>

LOS SOPORTES DE HIERRO DE TRES PATAS EN LOS QUE SE PONEN LOS CALDEROS AL FUEGO: TRÉBEDES o ESTRAUDES


<<Con la punta se apunta,
con el dedo se aprieta,
y con lo que queda colgando
se tapa la grieta.>>

LA AGUJA DE COSER


<<Capote sobre capote,
capote de vino y paño,
cuatro pesetas te doy
si lo adivinas este año.>>

LA CEBOLLA


<<Oro parece,
plata no es.
El que no lo adivine
bien borrico es.>>

EL PLÁTANO


<<Este banco está ocupado
por un padre y por un hijo.
Al padre le llaman Juan
y al hijo ya te lo he dicho.>>

ESTEBAN


<<Una cosa larga y lisa
que cuando la tocan los hombres, "pija".>>

EL PORRÓN


<<En el campo me crié
ente verdes lazos,
aquel que llora por mi,
aquel me hace pedazos.>>

LA CEBOLLA


 


Tornar a TRADICIONS