Secretaris de Portell als segles XIX, XX i XXI


 

segles

segle XIX

1901-1919

1920-1935

1936-1939

1940-1943

1944-1952

1953-2000

segle XXI

biblio

Guerra Civil:  1936   1937   1938   1939

15  entrevistes   Sarthou: Portell (1913)   més extractes:  Sarth.1   Sarth.2   Sarth.3   Sarth.4


Recull dels secretaris que hem trobat al Portell dels segles XIX, XX i XXI:

1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868.- Rafael Vidal (interí) (gaceta)
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875.- Pedro José Pérez Castel (R. Civil, "secretario del juzgado")
1876.- Pedro José Pérez?
1877.- Pedro José Pérez?
1878.- Pedro José Pérez?
1879.- Pedro José Pérez?
1880.- Pedro José Pérez?
1881.- Pedro José Pérez?
1882.- Pedro José Pérez?
1883.- Pedro José Pérez?
1884.- Pedro José Pérez?
1885.- Pedro José Pérez?
1886.- Pedro José Pérez Castel (R. Civil, "secretario del juzgado")
1887.- Pedro José Pérez?
1888.- Pedro José Pérez Castell (Luisa)
1889.- Pedro José Pérez?
1890.- Pedro José Pérez (guia)
1891.- Pedro José Pérez?
1892.- Pedro José Pérez?
1893.- Pedro José Pérez (Eixarch)
1894.- Pedro José Pérez (guia); Pedro José Pérez Castel (12/10, fossar vell)
1895
1896
1897
1898
1899
1900.- Agustín Pastor, de Olba (Teruel) (Luisa); José Altava (guia)
1901
1902
1903
1904.- Pedro Ramia, de Ortells (Luisa)
1905.- Manuel Calvo Sorolla (guia); vacant (9/01, premsa)
1906.- Antonio Barreda (Luisa)
1907.- Antonio Barreda Domingo (cens)
1908.- Antonio Barreda Domingo (cens) (guia); Manuel Mormeneo, de Castellfort (Luisa)
1909.- Antonio Barreda Domingo (cens)
1910.- Antonio Barreda Domingo (cens)
1911.- Antonio Barreda Domingo (cens)
1912.- Antonio Barreda Domingo (cens)
1913.- Antonio Barreda Domingo (cens)
1914.- Antonio Barreda Domingo (cens); vacant (23/02, premsa)
1915
1916
1917
1918.- Manuel Ripollés Camañes (cens)
1919.- Pedro Ramia Michavila (cens)
1920.- Pedro Ramia Michavila (cens)
1921.- Pedro Ramia Michavila (cens), Pedro Ramiá (guia); Gervasio Castell Dosdad (Luisa) Gervasio Castel (en 1929, secretari de Cinctorres, premsa)
1922.- Saturnino Selma, de Ares (Luisa); Ezequiel Górriz Saura (guia)
1923.- Ezequiel Górriz Saura (guia); Gervasio Castel Dosdad (R. Civil, "secretario del juzgado")
1924.- Gervasio Castel Dosdad (guia)
1925.- Gervasio Castel Dosdad (cens) (guia); Gervasio Castell
Dorgaz [Dosdad] (24/11, gaceta, "a Cinctorres")
1926.- Gervasio Castel Dosdad (guia)
1927.- Tomás Segura, de Portell (Luisa); "secretario" (8/04, premsa); vacant (12/04, premsa)
1928
1929.- Tomás Segura Segura (guia)
1930.- Tomás Segura Segura (cens)
1931
1932.- Tomás Segura Segura (cens); Tomás Segura (guia)
1933
1934.- Tomás Segura Segura (cens)
1935.- Tomás Segura Segura (cens); Agustín Pastor Pastor, "secretario de Forcall" jubilat (5/06, premsa)
1936
1937.- Almiro Romero, de Talavera de la Reina (Toledo) (Luisa)
1938
1939.- José Ibáñez Esteban, de Alfambra (Teruel) (Luisa)
1940
1941
1942.- Tomás Segura, de Portell (Luisa)
1943
1944
1945.- Tomás Segura Segura (cens)
1946.- Tomás Segura Segura (cens)
1947.- Tomás Segura Segura (guia)
1948.- Tomás Segura Segura (guia)
1949
1950.- Vacant (28/04, premsa); Felipe Tro Crespo (23/09, premsa)
1951.- Felipe Tro Crespo (cens)
1952
1953.- Felipe Tro Crespo, de Valencia (Luisa)
1954.- Felipe Tro (guia)
1955
1956.- Felipe Tro Crespo (cens)
1957
1958.- Vacant (1/10, premsa); José Falo Valero, de Híjar (Teruel) (Luisa)
1959
1960.- Vacant (21/01, premsa)
1961
1962.- Vacant (5/01, premsa)
1963
1964
1965.- Joaquín Simó
Guas [Guasch], de la Jana (Luisa)
1966
1967
1968
1969.- Joaquín Simó Guasch (premsa)
1970.- Joaquín Simó Guasch (premsa)
1971.- Joaquín Simó Guasch?
1972.- Joaquín Simó Guasch?
1973.- Joaquín Simó Guasch?
1974.- Joaquín Simó Guasch?
1975.- Joaquín Simó Guasch?
1976.- Joaquín Simó Guasch (premsa);
"Agrupación Intermunicipal de los Ayuntamientos de Cinctorres, Castellfort y Portell de Morella, para sostener un Secretario común" (2/11, premsa)
1977.- Vacant (27/10, premsa)
1978
1979.- Manuel Prats Querol [de Castellfort] (12/05, premsa, "secretario en propiedad de Castellfort-Portell de Morella")
1980
1981
1982
1983.- Vacant "
Agrupación de Castellfort-Portell de Morella" (23/04, premsa)
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020.- Vanessa González Vidal (premsa)
2021
2022
Alguns són: Manolo, de Castellort (després del de la Jana, Joaquín Simó); el de Morella (Enrique?), Elena Gisbert...

[La bibliografia la trobareu consultant en l'any corresponent.]


 

segles

segle XIX

1901-1919

1920-1935

1936-1939

1940-1943

1944-1952

1953-2000

segle XXI

biblio

Guerra Civil:  1936   1937   1938   1939

15  entrevistes   Sarthou: Portell (1913)   més extractes:  Sarth.1   Sarth.2   Sarth.3   Sarth.4


www.portell.tk  -  portellweb@yahoo.es

Recopilació bibliogràfica i transcripcions de Jacint Cerdà