Practicants de Portell als segles XIX, XX i XXI


 

segles

segle XIX

1901-1919

1920-1935

1936-1939

1940-1943

1944-1952

1953-2000

segle XXI

biblio

Guerra Civil:  1936   1937   1938   1939

15  entrevistes   Sarthou: Portell (1913)   més extractes:  Sarth.1   Sarth.2   Sarth.3   Sarth.4


Recull dels practicants , i oficis relacionats, que hem trobat al Portell dels segles XIX, XX i XXI:

1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876.- Luis Chillida Araguad, de Cinctorres, ministrante (Reg. Civl)
1877
1878.- Luis Chillida Araguad, de Cinctorres, ministrante (Reg. Civl); Miguel Guimerá Conesa, de Chiva (Reg. Civl)
1879
1880.- Miguel Guimerá Conesa, de Chiva (Reg. Civl)
1881
1882
1883
1884.- Miguel Guimerá Conesa, de Chiva (Reg. Civl)
1885
1886
1887
1888
1889
1890.-
José Vicente, ecónomo (guia) COMPTE: Ecónomo: Que regenta y administra una parroquia vacante hasta que se produce el regreso del párroco ausente o el nombramiento de un nuevo párroco.
1891
1892
1893
1894.- José Vicente (guia)
1895.- Joaquín Membrado Ferrer (cens)
1896
1897
1898
1899.-
"Se halla vacante la plaza de Practicante" (3/09, premsa)
1900.- Joaquín Martí Ferreres, farmacéutico (guia)
1901
1902
1903
1904
1905.- Avelino Femenía, barbero (guia)
1906
1907
1908.- Juan Cuartielles Morera (cens); Juan Cuartielles, barbero y practicante (guia)
1909.- Juan Cuartielles Morera (cens)
1910.- Juan Cuartielles Morera (cens); Benjamín Medall Rubio (cens); s'obre plaça (19/10, premsa)
1911.- Juan Cuartielles Morera (cens); Juan Bautista Tosca Sangüesa (cens)
1912.- Juan Cuartielles Morera (cens); Juan Bautista Tosca Sangüesa (cens)
1913.- Juan Cuartielles Morera (cens); Juan Bautista Tosca Sangüesa (cens)
1914.- Juan Cuartielles Morera (cens); Juan Bautista Tosca Sangüesa (cens)
1915.- Juan Bautista Tosca Sangüesa (cens); vacant (2/11, premsa)
1916.- Juan Bautista Tosca Sangüesa (cens)
1917.- Juan Bautista Tosca Sangüesa (cens)
1918.- Juan Bautista Tosca Sangüesa (cens)
1919.- Faustino Foz Pueyo (cens)
1920.- Faustino Foz Pueyo (cens)
1921.- Faustino Foz Pueyo (cens)
1922.- Faustino Foz Pueyo (cens), Faustino Foz Pugo, practicante y barbero (guia); Fermín Adell, de Cinctorres, farmacéutico (guia)
1923.- Faustino Foz Pueyo (cens), Faustino Foz Pugo, practicante y barbero (guia); Fermín Adell, de Cinctorres, farmacéutico (guia)
1924.- Faustino Foz Pugo, practicante (guia); Fermín Adell, de Cinctorres, farmacéutico (guia)
1925.- Faustino Foz Pueyo (cens), Faustino Foz Pueyo, practicante y barbero (guia); Sr. Adell, de Cinctorres, farmacéutico (guia)
1926.- Fermín Cruz, practicante y barbero (guia); Sr. Adell, de Cinctorres, farmacéutico (guia)
1927
1928.- Pablo Sales Centelles (cens)
1929.- Pablo Sales (Luisa); Pablo Sales, practicante y barbero (guia); Sr. Adell, de Cinctorres, farmacéutico (guia)
1930.- Pablo Sales Centelles (cens); Juan Ramón, de l'Albareda, curandero (Luisa)
1931.- Vacant (6/08, premsa)
1932.- Eduardo Moliner, barbero (guia); Fermín Adell, farmacéutico (guia)
1933
1934
1935.- Santiago Altaba Íñigo, barbero (cens)
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946.- Vicente Dolz Vidal, barbero (cens); Magín Querol Ferrer, barbero (cens)
1947
1948
1949
1950
1951.- Valeriano Ferrer Fabregat, barbero (cens)
1952
1953
1954
1955
1956.- José Ortí Segura (cens); Román Moles Barreda, barbero (cens)
1957
1958.- José Ortí Segura (27/09, BOE)
1959.- José Ortiz Segura, de Vallibona (Luisa)
1960.- José Ortiz Segura, de Vallibona (Luisa)
1961.- José Ortiz Segura, de Vallibona (Luisa)
1962.- José Ortiz Segura, de Vallibona (Luisa)
1963.- José Ortiz Segura, de Vallibona (Luisa)
1964.- José Ortiz Segura, de Vallibona (Luisa)
1965.- José Ortiz Segura, de Vallibona (Luisa)
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989.- Encarnación Martí Ulldemolins, farmacèutica (Luisa)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022.- Eliseo, de Palanques
Luisa cita, sense donar dates: Bautista Tosca, de Castellfort; Pep X, de Albocácer; Faustino Foz, de Valljunquera; Fermín X, de Iglesuela; i Pablo Sales, de Albocácer, del que diu "este último estuvo hasta el año 1929". Si posem també els barbers de darrers del s.XX, Celvino Folch.

[La bibliografia la trobareu consultant en l'any corresponent.]


 

segles

segle XIX

1901-1919

1920-1935

1936-1939

1940-1943

1944-1952

1953-2000

segle XXI

biblio

Guerra Civil:  1936   1937   1938   1939

15  entrevistes   Sarthou: Portell (1913)   més extractes:  Sarth.1   Sarth.2   Sarth.3   Sarth.4


www.portell.tk  -  portellweb@yahoo.es

Recopilació bibliogràfica i transcripcions de Jacint Cerdà