PORTELL s. XVI (1516-1525)                                                                                www.portell.tk


 

ANY

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

 
1516

Comença el regnat de Carles d'Habsburg (Carlos I), nét de l'anterior rei, Ferran el Catòlic. Amb aquest rei es considera que hi ha un nou canvi dinàstic: de la Dinastia Trastàmara al Casal d'Àustria o Dinastia Habsburg. Amb aquest rei es fa efectiva la unió d'Aragó i Castella, que es va gestar en 1469, quan Ferran el Catòlic i Isabel de Castella.

<<Carles d'Habsburg i d'Aragó, I de Castella i Aragó, V d'Alemanya (Gant, Bèlgica 1500 - Yuste, Càceres 1558 ), príncep d'Astúries (1504-1516), rei de Castella i Lleó, rei de València, rei de Mallorca Aragó i Sicília i comte de Barcelona (1516-1556); rei de Nàpols (1516-1554); Arxiduc d'Àustria (1519-1522); i emperador del Sacre Imperi Romanogermànic (1519-1556). Segon fill de la reina Joana la Boja i Felip el Bell, va néixer el 24 de febrer de 1500 a Gant. El 1506 fou designat hereu del seu pare, el qual morí per febres aquell mateix any, mentre que el 1504 ja havia estat nomenat hereu de la seva mare amb el títol de príncep d'Astúries, la qual embogí a la mort del seu espòs. Fins el 1516 tingué la regència del seu avi Ferran el Catòlic.

Carles I va rebre quatre herències per part dels seus avis: els materns Ferran II el Catòlic i Isabel I de Castella, i els paterns: Maximilià I, emperador romanogermànic i Maria de Borgonya. De Ferran II el Catòlic: la Corona d'Aragó, el Regne de Nàpols, Sardenya i Sicília. D'Isabel I de Castella: la Castella i Lleó, el Regne de Navarra, les illes Canàries, les places del Nord d'Àfrica, els territoris americans i el regne de Granada. De Maximilià I, emperador romanogermànic: Àustria i els drets de la corona imperial. De Maria de Borgonya: Borgonya, Artois, Luxemburg, els Països Baixos, Flandes, el Franc Comtat. Tant a la Corona d'Aragó com a Castella, Carles I va haver d'acceptar un cogovern teòric amb la seva mare Joana la Boja, la qual, però, a causa de la seva alienació mental, va viure allunyada del govern dels regnes, reclosa a Tordesillas. Per mantenir tot aquest imperi, Carles I i els seus successors van haver de fer llargues i costoses guerres durant el seus respectius regnats. També a causa de les guerres i l'absorció de totes les riqueses que arribaven d'Amèrica, van provocar l'esgotament i decadència de Castella.

Carles I va ser educat a Flandes fins que el 1517, amb disset anys, va traslladar-se a Castella per governar. [...] Al 1519, després de la mort de Maximilià I d'Àustria, el seu avi, Carles hagué de demanar a les ciutats un impost extraordinari per fer front a les despeses ocasionades per l'accés a la dignitat imperial alemanya. Aquesta petició va ser la que va provocar la revolta de les Comunitats de Castella protagonitzada sobretot per classes urbanes, comerciants, artesans i petita noblesa de la majoria de ciutats de Castella. Juan de Padilla, Juan Bravo i Pedro Maldonado van ser els dirigents dels comuners, que foren derrotats el 1523 a Villalar de los Comuneros i tots ells executats. A la corona d'Aragó, els primers anys del regnat de Carles I, València i Mallorca van ser les regions de més conflicte social, perquè estaven afectats per un malestar social i una crisi econòmica. A València, aquest moviment, anomenat la revolta de les Germanies, es va iniciar el 1519 per la falta de direcció del país ja que els dirigents n'havien marxat per por de la pesta. Representants de les classes populars van crear la Junta dels Tretze i van assumir el poder municipal. Del 1521 al 1523 va ser la fase més radical d'aquesta revolta, quan s'hi van afegir els camperols i, dirigits per Vicent Peris, van aconseguir ocupar el castell de Xàtiva i derrotar els senyors de Gandia al sud. No obstant això, van ser vençuts (a València el 1521, i a Xàtiva i Alzira el 1522) i van ser durament reprimits. Al nord no van durar tant i van ser vençuts per les tropes senyorials. [...] Ell tot sol va haver de fer front a l'expansió de l'imperi Otomà, que amenaçava Europa. Carles va organitzar dues operacions de diferent fortuna contra ells. La primera va ser la coneguda com la Jornada de Tunis, al 1535, per la qual se li va arravassar Tunis a Barba-rossa i la segona, la Jornada d'Alger, en 1541, que va fracassar a causa del mal temps. Carles I va mantenir vint-i-cinc anys de guerra amb Francesc I de França. [...] El 1529, el papa Climent VII el va nomenar emperador del Sacre Imperi com a Carles V. L'imperi turc de Solimà I el Magnífic, amb el suport de Francesc I de França, va ser una gran amenaça per l'imperi de Carles. Del 1529 al 1532, els turcs van assetjar Viena i en la mediterrània assetjaven els vaixells hispànics. Carles V, defensor de la unitat religiosa catòlica, va veure distorsionada la seva tasca a causa del luteranisme que estava sorgint a Alemanya. Intentà negociar amb els protestants, però no va ser possible i finalment va combatre'ls. Malgrat que els va derrotar en algunes batalles, [...] ho hagué de reconèixer el 1555 en la dieta d'Augsburg.

Cansat de les nombroses guerres, en les abdicacions de Brussel·les de 1555-1556, Carles I deixa la corona Imperial del Sacre Imperi Romanogermànic al seu germà Ferran I d'Àustria i les de Castella i Lleó i Aragó, juntament amb les Índies Occidentals i les places nord-africanes al seu fill gran Felip II de Castella. Va retornar a Castella i el dia 3 de febrer de 1557 es va recloure al monestir de Yuste, Càceres, on va morir el 21 de setembre de 1558.>>

[ca.wikipedia.org]


1516

Agost, 18. Nou bisbe de Tortosa: Adrian Floriszoon. Ho va ser fins el 9 de gener de 1522. Aquell mateix anyesprés serà Papa (Adrià VI). Abans ho era Lluís Mercader (de 1514 a 1516) i després, Willem van Enckenvoirt (de 1523 a 1534).

[Llista de bisbes de Tortosa. ca.wikipedia.org]


1518

Agost, 20. Zaragoza. La reina Joana i el príncep Carles ratifiquen un privilegi de 1515 del rei Ferran II, disposant que els ramaders de la comunitat d'aldees de Teruel, que porten els seus ramats als regne de València, no estiguen obligats al criteri dels arrendadors de la sal del regne, sinó que consumeixquem únicament la que creguen necessària per al bestiar. A la web de la UJI trobarem el document sencer.

<<Biblioteca de Catalunya. Barcelona. Libro de la Comunidad de Teruel. Ms. 707. Còpia simple de començaments del segle XVII, ff. 10v-13r
Garcia Edo, Vicent. "El Libro de la Comunidad de Teruel (1206-1533). Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura. 1999, pp. 393-395

Nos Joana, et Karolus eius filius primogenitus, Dei gratia reges Castelle, Aragonum, Legionis, utriusque Sicilie, Hierusalem, Navarre, Granate, Toleti, Valencie, Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Corduve, Corsice, Murcie, Gennis, Algarbii, Aljezire, Gibraltaris, Insularum Canarie, Indiarumque insularum et terre fime maris occeani, archiduces Austrie, duces Burgundie et Bravantis, comites Barchinone, Flandrie et Tiroli, domini Vizcaye et Moline, duces Atthenarum et Neopatrie, comites Rossilionis et Ceritanie, marchionis Oristani et Gociani. Et si ea que per regem catholicum Ferdinandum, patrem, avum et dominum nostrum collendissimum eterni nominis de se benemeritis concessa fuere, ob eius decessum catholicum sue magestatis assueto comuni sigillo et aliis opportunis solempnitatibus acthenus munita minime reperiuntur, nichilominus nos qui eiusdem regis catholici domini nostri vestigia omnino merere cupimus, ad ea corroboranda et confirmanda, et merito accedere arbitramur, eo presertim cum in rei publice favorem et comodum et utilitatem decreta censentur; sane, exhibito per humiliter coram magestatibus nostris, per vos dilectos et fideles nostros Franciscum Ynigo, legum doctorem, et Clementem de Liria, notarium, sindicos comunitatis nostre aldearum Turolii, quondam paterno et avio privilegio pargameno scripto, predictique domini nostri Regis signato, et in sue magestatis regia cancellaria reperto tenoris sequentis:

Nos Ferdinandus, Dei gratia rex Aragonum, Navarre, Sicilie, citra et ultra Farum, Hierusalem, Valentie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie, comes Rosselionis et Ceritanie, marchio Oristani et Gociani, ad nos tanquam ad supremum dominum pertinet et spectat vexationibus, gravaminibus et extorsionibus subditorum nostrorum debite ac salubriter providere, cum igitur per vos, dilectum nostrum Franciscum Ynigo, sindicum comunitatis nostre Turolii fuerit magestati nostre humiliter expositum, quod homines vicini et habitatores villarum et locorum dicte comunitatis, qui oves et alios greges ad pacendum ad nostros regnum Valencie et principatum Cathalonie ducunt graviter vexantur, ab arrendatoribus et collectoribus salinarum et aliis officialibus dictorum regni et principatus, ex eo quia compelluntur ad emendum plus salis quam unicuique eorum est bene visum, ac emere vult, ac etiam molestantur in dicto regno Valentie, ex eo quia compelluntur ad solvendum certum ius sive pecuniarum quantitatem, in presentatione franquitatum propter dationem et liberacionem albarani pedagii et alia iura abusim adfuitque magestati nostre humiliter supplicatum, ut super dictis vexationibus et extorsionibus eisdem de opportuno remedio ac gratia speciali ex nostri solita benignitate dignaremur providere; nos autem, dicta supplicacione benigniter exaudita, habentes respectum ad plura grata et accepta servitia nobis et serenissime domini Aragonum, per incolas et habitatores dicte comunitatis prestita et inpensa, tenore presentis nostri ex certa sciencia, deliberate et consulto, volumus, iubemus, ac concedimus dicte comunitati, quod omnes vicini et habitatores eiusdem, qui oves et alia peccora ad pascendum ad dictos regnum Valencie et principatum Cathalonie ducunt seu ducere faciunt, non compellantur nec compelli possint, ad emendum plus salis quam cuilibet eorum erit bene visum, et emere voluerit, nec etiam compellantur ad solvendum in dicto nostro regno Valentie, in presentacione suarum franquitatum, ius aliquod nec aliquam pecuniarum quantitatem, propter dacionem et liberationem albarani pedagii, nec aliqua alia iura predicta ratione. Quapropter serenissime Joane, regine Castelle, Legionis, Granate, et cetera, principi Gerunde, archiducisse Austrie, gubernatricique generali, ac post felices dies nostros in omnibus regnis et terris nostris, Deo propicio, inmediate heredi ac legittime succesori, intentum opponentes nostrum sub paterne benedictionis nostre obtentu, dicimus et rogamus, locumtenentibus vero generalibus et generalibus et gerentibus vices nostri generalis gubernatoris, baiulis, subvicariis, subbaiulis, iuratis, alguaziris, arrendatoribus, collectoribus, pedagiariis, ceterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris eorumque locumtenentibus in dictis regno Valentie et principatu Cathalonie constitutis et constituendis, ad quos spectet, pro prima et secunda iussionibus, dicimus et districte precipiendo mandamus, sub pena florenorum auri Aragonum mille, et a bonis cuiusvis contrafacientes irremissibiliter exhigendorum, et nostris infferendorum erariis, quatenus presentem nostram concessionem et graciam, et omnia et singula in eadem contenta, dictis hominibus, vicinus et habitatoribus dicte comunitatis nostre Turoli, presentibus et futuris, teneant firmiter et observent, tenerique et observari faciant inviolabiliter per cunctos, nec secus agant, agi, ne sinant ratione aliqua sive causa, pro quanto dicta serenissima regina, princeps, et filia primogenita nostra charissima, nobis complacere. Ceteri vero officiales et subditi nostri gratiam nostram charam habent, ireque et indignationis nostre incursum, ac prespositam verentur non subire penam. In cuius rei testimonium, presentem fieri iussimus nostro sigillo in pendenti munitam. Datum in civitate Calathaiubi, die [en blanc] mensis octobris anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo quinto; regnorumque nostrorum videlicet Sicilie ultra Garum anno quadragesimo octavo; Aragonum et aliorum tricesimo septimo, Sicilie citra Farum et Hierusalem, decimo tercio; Navarre autem quarto. Yo el Rey. Vt. generalis thesaurarius. Vt. L. Gonçales, conservator. Dominus Rex mandavit michi, Michaeli Velasquez Climent. Vis. pro generalem thesaurarium et L. Gonçales, conservatorem. In Diversorum Aragonum XI, folio CCXVII. [...]

Datum in civitate Cesarauguste, die XX mensis augusti anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo octavo, regnorumque nostrorum, videlicet nostre regine Castelle, Legionis, Granate et cetera, anno quinto decimo; Navarre quarto; Aragonum vero utriusque Sicilie, Hierusalem et aliorum tercio; regis vero omnium tercio. Vt. decanus Bis. Vt. generalis thesaurarius. Vt. Augustinus, vic. Vt. L. Gonçales, conservator. Dominus Rex mandavit michi Alfonso de Soria. Vis. per decanum, visum tenenti Agustinum, vic. generalem thesaurarium, per L. Gonçalez, conservatorem. In Diversorum Aragonum primo C, folio XXXIIIº.>>

[jaumeprimer.uji.es]


1519 En un treball sobre demografia al País Valencià, apareixen diverses dades sobre la peste, una de les principals causes de mort en l'antigüetat. Caldria buscar fonts més fiables i específiques.

<<La incidencia de la peste, la gran constante biológica de la sociedad europea desde 1348, es indiscutiblemente penosa. La revisión de los dietarios valencianos desde 1348, es indiscutiblemente penosa. La revisión de los dietarios valencianos así lo atestigua: pestes en 1411, 1428, 1439 (7.200 muertos), 1450 (11.000 muertos), 1459 (12.000 muertos), 1466 (12.000 muertos), 1475, 1478 (1.100 muertos), 1508 (300 muertos diarios), 1519 y 1523.>> (pàg.183)

[GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (1976): El censo de 1510 y la población valenciana de la primera mitad del siglo XVI. En Saitabi, Nº.26. 171-188. Valencia.] pdf en  ojs.uv.es


1519

En una nota sobre les beates dels Ports (19), ens diu que. Ens diu Grau, en una nota, parlant sobre la beata Catalina Climent, de Cantavella, i quan fa referència a la relació de la beata amb gent de Portell (veure el procés de 1493), que  aquest any el capellà Joan Gil, de Portell, fou testimoni quan foren signats els capitols per casar-se Bertomeu Martí i Isabel Altafulla; l’altre testimoni fou Antoni Carbó de La Mata. Textualment:

<<El capellà Domingo Aznar,  que és nét del sastre Antoni Climent, de Cantavella, i nebot de la beata; i que el trobem l’any 1508 en actuar com a testimoni, amb un altre capellà portellenc, Pere Sanxo, quan el Consell del lloc es va reuni al fortn, cridat pel saig i corredor públic, Llàtzer Pelegrí, per a nomenar procurador al notari Joan Gil, a fi i efecte de comprar 20 cafissos de forment (AHNM, Joan Daroca, 1508-1512); no oblidem que els començaments del segle XVI foren de gran seca i el blat va arribar a pagar-se a 82 sous el cafís. Així mateix, també fou testimoni en 1519, quan foren signats els capítols per casar-se Bertomeu Martí i Isabel Altafulla; l’altre testimoni fou Antoni Carbó, de La Mata.>>

[GRAU MONSERRAT, Manuel. Beates als Ports de Morella, p. 42. Butlletí d’Amics de Morella i Comarca (A.M.Y.C.). ANY VIII, 1986-87]


1519-22

Versió catinenca de les guerres de germanies. Ens ho conta Paco Segarra, en la seua web de Catí:

<<66.1 CATÍ EN LA GUERRA DE GERMANIES

Entre els anys de 1519 a 1522 es va produir al Regne de València una revolta protagonitzada per llauradors i artesans contra el sistema feudal establit. Paral·lelament i sense amb l'acord previ, a Castella brollava una insurrecció coneguda com Los Comuneros de Castilla. La inflació, la crisi de subsistència, les pestes i els problemes d'integració dels molts immigrats a València capital, la decepció política perquè el rei Carles I no complia amb la seua obligació foral de vindre a València per a la celebració de les Corts, els problemes amb la intransigència eclesiàstica, i altres factors d'orde econòmic, va conduir que els artesans i llauradors formaren una unió i van constituir la coneguda com a Junta dels Tretze, amb un immediat enfrontament bèl·lic amb les forces nobiliàries en diversos punts de la geografia valenciana: Camp de Morvedre, Castelló, Gandia, Xàtiva i Oriola.

Pel que fa al que més tard seria la província de Castelló, tot el litoral, principalment la Plana, excepte Burriana, es va decantar per les Germanies; el Maestrat i Sogorb, seguirien fidels al poder establit. Morella i les seues aldees, a excepció de Vilafranca, Forcall i Portell, que van seguir a les Germanies, la resta, amb la metrópoli al cap, es van decantar per Carles I.

Morella va enviar una comissió a les aldees turbulentes per a intentar convéncer-los i tornar a l'obediència real, però va ser en va. El líder forcallà Balaguer, s'en va anar a València, va comprar armes i una bandera, i a la tornada, va passar per Vilafranca i va alçar a la majoria de la població a favor de la Germania, anomenant capità a Miguel Carrascull.

Els pobletans agermanats cada dia creixien en número i Morella començava a témer per la seua seguretat, per la qual cosa va decidir enviar un emissari al rei demanant la immediata detenció dels caps dels agermanats de les després d'aldees turbulentes. En l'Arxiu de la vila de Catí obrava un document que deia respecte d'això: “…..en tanto que caminaba el mensajero, (tomó la resolución de atacar con las armas y, el mismo día que así se acordó) enviaron los regidores de Morella, a dichos tres lugares alterados, cien hombres de a pié y diez de a cavallo que truxesen presos a Miguel Carrascull, Antonio Altafulla y Pedro Balaguer con la determinación de ahorcarlos dentro de tres días”.

Als pocs moments d'entrar a Vilafranca fan presoner a Miguel Carrascull, líder dels agermanats vilafranquins. En vint-i-quatre hores fan presoners als altres dos capitostos que són portats a Morella per a ser jutjats. Als tres dies d'estar en Morella van haver de ser deixats en llibertat, a petició del governador de València.

En Sant Mateu els agermanats van donar mort al mestre de Montesa, Bernardo Zahera a resultes d'una falsa alarma difosa per una dona agermanada de què aquell tenia en sa casa soldats amagats; va arribar la gent escarotada a sa casa amenaçant-lo botar foc si no eixien els soldats amagats; este va obrir la porta perquè la gent vera que no hi havia ningú amagat i el van assassinar junt amb el seu criat. Els morellans es van assabentar el 18 de juny, i el 20 eixia el capità Berenguer Ciurana de Morella amb una grossa facció, entre els que anaven vint-i-cinc soldats catinencs al comandament del seu capità Joan Martí que s'havien unit al gros de l'expedició a l'hostal d'Albert (més tard conegut com mas d'Antolí), arribava a Sant Mateu per a desallotjar els amotinats que s'havien refugiat a la torre de l'església. L'endemà, el capità dels agermanats i set dels assassins de Zahera van ser penjats a la plaça.

Catí, que des del principi havia optat per l'emperador, i havia anomenat capità a Joan Martí, Jurat del Consell municipal, va manar una delegació a Morella per a aprovisionar-se d'armes per si els agermanats decidien atacar-la, però només va aconseguir la irrisòria quantitat de 12 llances. Les escopetes i llances les necessitava Morella per a defendre's.

A l'arribar a coneixement dels Tretze l'incident de Sant Mateu, ix des de València una expedició de sis-cents hòmens al comandament del fuster Miquel Estellés amb la pretensió d'atacar Morella, però, temorós que el Duc de Sogob li tallara la retirada, es va limitar a saquejar Alcalà. Des d'allí el capità dels agermanats va manar una carta a Catí exhortant-los perquè s'adheriren a la seua causa. A Catí els estava esperant el capità morellà Berenguer Ciurana amb uns sis-cents hòmens, perquè havia rebut la confidència que Estellés pretenia atacar esta aldea. Mentrestant, el capità catinenc amb la seua tropa, es trobava per la Plana de Castelló.

El dia 1 de juliol, Ciurana, deixant uns hòmens de guarnició a Catí, s'en va anar amb la resta a ajudar al Duc de Sogorb que estava combatent contra Estellés, arribant quan ja estava derrotat el líder agermanat, a què havien fet presoner junt amb els seus ajudants Bremón i Coll. Amb esta acció no va finalitzar la guerra de Germanies, però el seu front va ser desplaçat cap al Camp de Morvedre. Catí, durant eixe estiu va enviar vint-i-dos hòmens al front, als que va afegir altres set amb les tropes de Morella, la qual cosa sumen un total 29 hòmens. Una vegada conquistat el Camp de Morvedre, les tropes de l'emperador van continuar amb la seua avançada cap a les terres de València i Xàtiva. Catí va aportar altres nou hòmens. Resumint: a Catí li va costar cara este guerra, perquè als hòmens que va aportar, va haver d'afegir armes i municions, amb un total de 4.882 sous gastats. El teixidor santmatevà Guillén Sorolla, que tenia la seua residència a València, un dels més famosos capitostos dels agermanats, va ser detingut, jutjat i condemnat a mort a Xàtiva, i el seu cap portat a València.

Com segons pareix, alguns agermanats havien comés certs abusos durant la contesa, inclús assassinats, al finalitzar se'ls van obrir uns processos, que van ser perdonats per l'emperador Carles I amb la condició que s'inscrigueren en l'exèrcit de Alvaro Bazán, excloent d'este perdó a 392 persones “per haver stats Officials e principals promovedors e delinquents en la prava germanya e alteracions passades de aquest Regne de Valencia”. Carlos I d'Espanya i V d'Alemanya va agrair a Morella la decisiva intervenció a favor seu concedint-li els títols de Fuerte i Prudente, que figuren en el seu escut. Posteriorment concediria també la Corona Ducal a l'escut de la ciutat. A títol orientatiu, direm que per aquelles dates els veïns de Morella i alguna de les seues aldees i pobles del voltant, era el següent:
 

  veïns
   
Morella  696
Sant Mateu 413
Traiguera 374
Canet lo Roig 225
La Jana 195
Catí 172
Forcall 168
Benassal 163
Xert 142
Albocàsser 139
Ares 128
Vilafranca 125
Vallibona 121
Cinctorres 120
Portell 92
[...]  


NOTA.- El nombre de veïns cal multiplicar-ho per quatre, (alguns diuen que per 4'5), per a saber el nombre d'habitants de cada poble.
>>

[Ho trobem en  catimenu.com]


1519 (i no 1517*)

Abril. Cucalón ens parla de les Germanies. En un capítol dedicat a un dels instigadors d'aquest moviment. Juan Caro, que segons se desprén de la lectura del llibre, va viatjar, a cavall, pels nostres pobles, i a Portell es veu que va triomfar. La prosa amb la que està escrit és impagable. Parla de com es va gestar la Germania. A més, ho fa fent parlar a la gent de l'època de les seues preocupacions quotidianes. Us posem un fragment però és aconsellable revisar bé el llibre:

<<Era un risueño día del mes de abril del año del Señor de 1517*, desplegando sus trasparentes alas sobre las matizadas y bellísimas flores que alfombraban los jardines de la hermosa campiña valenciana, los capullos de las rosas desplegaban sus aromáticos pétalos, abriendo los purpurinos cálices a los vivificantes besos de una aurora llena de encanto y poesía, el canto de las aves era mas alegre desde los árboles de las nacientes y tiernas hojas, las gotas de rocío anidadas entre las plantas, parecían otras tantas perlas que viniesen a acrecentar su lozana frescura, y añadir nuevos grados a su riqueza [...] y merced a ser Domingo, todos podían gozar de tal beneficio, sin que faltasen a sus deberes [...] Junto a la puerta llamada de la Trinidad se había ido deteniendo un numeroso concurso gradualmente ante una lápida que el día anterior se había colocado en la pared de la muralla de orden del regimiento municipal [...] "HIC USQUE SUPRA HOMINUM MEMORIAM INUNDANS TURIA, MAXIMA VERBI, REGNO QUE VALENT, DAMNA INTULIT. ANN. MDXVII QUINTO K. OCTOB. HO POST MERID. III" (El día 27 de octubre de 1517 a las tres de la tarde, el Turia, saliendo de los límites usados, llegó hasta este sitio con inmensa furia y desmedida corriente, destrozando la ciudad, los campos y poblados). [...] ¡Oh! terrible ha sido la inundación: y el agua que cayó de las nubes, ha durado más de cuarenta días; no hay calle que no haya padecido, y aún después de haber transcurrido un año  [és a dir, deu ser l'abril de 1519 i no de 1517] se conocen sus estragos, habiendo caído muy cerca de doscientas casas. Yo vivía en la calle de Murviedro; y el agua subiendo hasta los tejados. [...] no bien acababa de sucedernos esta desgracia, vemos aparecer a deshora un formidable león, que sin duda escaparon con mala voluntad los guardianes de la leonera del palacio, el cual recorriendo las calles devoraba a cuantos encontraba; [...] Y después la peste ha arrebatado la escasa felicidad que aún nos restaba [...] Amigo abracé yo anoche, que ha dejado de existir esta mañana. [...]

"-Imbéciles", gritó una voz de en medio de la concurrencia [...] el confitero Juan Caro, hombre de cuarenta años, alto, esmeradamente vestido y con una de esas fisonomías francas, y simpatías que atraen con solo verlas. [...] "¿Por qué acusáis, pues, al cielo, haciéndole autor de estos padecimientos y queriendo aplacarle con fingidas demostraciones que no tienen de verdadero más que el anterior? ¿Por qué dejando una vez esa sumisión esclava que os degrada, manifestáis que también sois hombres, que nacisteis iguales, y que si no la del talento y la riqueza os den la igualdad de la justicia, derecho apreciabilísimo, y a cuya adquisición y tendencia deben encaminarse las acciones de todos? ¿Por qué al exigiros esos impuestos excesivos, al saquear vuestras haciendas, al disponer de vuestro honor y del de vuestros hijos y mujeres, no reclamáis enérgicamente con toda la dignidad de que os ha dotado Dios al nacer? ¿Es acaso un delito el trabajo para que no pueda poseerse el producto? ¿O tal vez será una ley de la sociedad que unos padezcan para que otros muellemente gocen, y recostados en el ocio hagan un ademán y desaparezca la felicidad de cien familias? Si es así, detesto la compañía; mejor es la vida de los bosques: allí está la libertad, y nadie tiene derecho a explotarla en beneficio propio; y así sucede, ciudadanos, hemos llegado a un grado de postración, a que no ha bajado pueblo alguno. Se comercia con nosotros como si... pero ¿a qué describiros lo que no queréis entender? El miedo os domina, y si ahora pasara un noble por este sitio, le acataríais humildemente; y si os lo mandara, os postraríais cual tiernos niños. [...] Apenas hubo concluido de proferir estas palabras, dos alguaciles que se le habían ido acercando durante la conferencia, le tocaron con sus varas en los hombros, diciéndole: "-Téngase preso" [...]

A instancias de Caro se empezó el alistamiento de un ejército, que expulsando al duque [de Gandia] estableciese la Germanía definitivamente; y en tanto que se hacían los preparativos, solo y sin ayuda de hombres ni dinero, montado en un caballo, recorría los pueblos más apartados de los sitios donde se proclamaba libertad, y cercanos a los que imperaba el despotismo, con grave exposición de su vida; pues en muchos de ellos, arraigado al extremo del espíritu de obediencia y sumisión, desconocían los beneficios que les iba a reportar su emancipación, y anhelaban arrojar cuanto antes de su seno a un hombre que les hablaba tan diferente lenguaje del que ellos estaban acostumbrados a escuchar de los labios de sus señores, temerosos de que llegando a oídos de éstos los creyera culpables y les martirizara más; empero a pesar de la barrera que le oponían estas erradas y rancias creencias, obtuvo los resultados más prósperos, llegando a interesar a los pueblos cercanos a Morella (que era entonces la población más realista), como se prueba por la siguiente [carta] que le escribieron a su regreso a Valencia:

"Os damos aviso (Zayas) que ayer a nueve de este mes de marzo, inspirando la divina majestad en los hombres del Porcall [serà Forcall!!] y de los lugares de Portell y Villafranca, aldeas de Morella, y en lo que por vuestra parte han sido amonestados, han hecho Germania y han jurado y votado defender la santa fé católica como fieles cristianos y hermanos vuestros."

 [...]>>

[CUCALÓN Y ESCOLANO, Luis. Panteón de los mártires españoles sacrificados por la libertad e independencia. Pàg. 201-219. Tomo I. 1848 (Universidad Complutense)]  books.google.es


*Aquesta data està malament perquè no es pot posar en abril una placa d'una cosa que encara ha de passar l'octubre següent!! En canvi, sembla aquestes riades van passar realment:

<<El 3 de octubre de 1517, los Jurados de la Ciudad dirigieron una epístola al joven rey Carlos I, recién llegado a España, que había desembarcado en Villaviciosa el 19 de septiembre de aquel mismo año, días antes de la riada. Le informaban someramente de lo sucedido. Y para recordatorio de aquella trágica inundación, se puso en la pared exterior del atrio del convento de la Trinidad, en la esquina con la calle de Alboraya, una lápida con la inscripción: HVCVSQ. SVPRA HOMINVM MEMORIAM INVNDANS TURIA MAXIMA VRBI REGNO Q. VALENT. DAMNA INTVLIT ANN. M.D. XVII QVINTO K. OCTOB HO. POST MERID III.

En aquella noche de infortunio del 27 de septiembre, una gran tormenta azotó la Ciudad y varios habitantes de la capital del Turia dijeron haber visto un extraño y fiero animal que se asemejaba a un león y rugía paseándose por las calles encharcadas. La noticia corrió como la pólvora y se produjo una gran confusión. La gente salió con alabardas, ganchos, bastones y otras armas para matar a la fiera. Todo eran rumores, gritos y alborotos y, a consecuencia de aquella fantasmagórica visión, dicen las crónicas que muchas mujeres enfermaron de espanto y se volvieron locas.>>

meteored.com


1519-22

Manuel Ardit, ens dóna la seva visió sobre les Germanies:

<<La unió dinàstica dels dos grans regnes peninsulars, realitzada mitjançant el matrimoni de Ferran II d'Aragó i Isabel I de Castella, no és un fenomen que obeesca a circumstàncies estrictament hispàniques. A tota l'Europa del final de l'edat mitjana, la crisi del feudalisme clàssic i de les formes d'estat en què aquest s'havia encarnat, empenyé a la constitució d'unitats polítiques territorialment extenses dirigides per monarques autoritàris. [...] L'estat modern podem definir-lo com una nova forma d'estat que, davant la ineficàcia de la monarquia feudal amb sobirania limitada, assumí la defensa dels interessos de classe aristocràtics des d'una instància de poder centralitzada, la monarquia autoritària. [...] La seua gestació fou traumàtica, esquitxada per nombrosos enfrontaments entre el monarca i els feudals. [...] La monarquia autoritària dels Reis Catòlics i els seus hereus i succesors, els Àustries, l'estat modern pròpiament dit, assolí una forma notablement distinta. En primer lloc, els monarques aconsegueixen prou autonomia financera i començaren a prescindir de les limitacions que els impulsava l'ordenament constitucional tradicional. [...] A partir d'aquest moment, el País Valencià, encarnat políticament com a regne de València, es convertí en una peça menor i progressivament marginada d'un parell estatal més ampli, la monarquia hispànica, nucli central de l'imperi universal hispànica [...] i hagué d'acceptar unes línies polítiques que no sempre responien als seus interessos. [...]

La revolta de les Germanies, junt a les 'Comunidades' castellanes, foren la resposta violenta de les clases subalternes urbanes més desfavorides contra la forma concreta d'estat modern que s'havia plasmat durant el regnat de Ferran el Catòlic i contra els sectors socials hegemònics, la burgesia comercial, l'oligarquia rendista i la noblesa. L'astuta tirania del rei Catòlic havia aconseguit de formalitzar una aliança entre el monarca, per un costat, i els sectors oligarquics de la ciutat de València, aliança de la qual ambdós sortiren beneficiats. El rei s'assegurava un municipi dòcil, del qual obtingué préstecs abundants per a financiar les seues empreses exteriors (la guerra de Granada, les campanyes d'Itàlia i la política nord-africana), i els oligarques, el monopoli del govern de la ciutat. [...]

El País Valencià era cosntituït per localitats senyorials, tant laiques com eclesiàstiques. En elles el poder polític era detingut pels senyors feudals. En algunes d'aquestes, senyorialitzades recentment, com Gandia o Elx, existia una activa minoria ciutadana antisenyorial. Una gran part dels pobles de senyoriu eren, però, de població mudèjar generalment dòcil i fortament explotada. Els cristians odiaven la minoria islàmica perquè sabien que constituïa la base del poder aristocràtic. Ambdós litigis, l'antioligàrquic i l'antiaristocràtic esclataren en la revolta de les Germanies. Es tractà de les classes populars urbanes, especialment mestres gremials a la ciutat de València, i camperols benestants a les àrees rurals, que intentaren trencar d'alguna manera el monopoli del poder polític de l'oligarquia rendista i de la noblesa senyorial.

Un seguit de circumstàncies conjunturals precipitaren els esdeveniments: la crisi gremial motivada per la introducció de mercaderies foranes, la crisi de subsistències i l'epidemia de pesta de 1519 i la renovada pressió dels atacs pirates nordafricans, que disposaven d'auxili dels mudèjars de l'interior. La mort del rei Catòlic, finalment, oferí l'ocasió de trencar el rígid sistema d'elecció dels càrrecs municipals a la ciutat de València, i va posar fi al sistema de la 'ceda'. Els gremis pretenien introduir representants seus entre els jurats ciutadans i el 29 de setembre de 1519 es constituïren en Germania, dirigida per un comitè de membres dels oficis dit 'Junta dels Tretze". Malgrat l'aparent simpatia inicial del nou monarca Carles I, aquest finalment s'inclinà pel bàndol nobiliari tot nomenant un virrei, Diego Hurtado de Mondoza, amb la missió de jugular el moviment. Aquesta postura empenyé els agermanats a la resistència. Com que eren armats legalment per tal de fer cara als atacs pirates barbarescs, la radicalització de les posicións dugué a la guerra. [...] A les localitats de reialenc, tingué caràcter de revolta antioligàrquica, i a les de senyoriu, de lluita antisenyorial. [...]

Els agermanats foren vençuts militarment i al final de 1522 caigueren els darrers llocs resistents [...] Després de les Germanies l'autoritarisme monàrquic es consolidà al País Valencià. Els menestrals quedaren definitivament exclosos dels alts càrrecs municipals i el règim senyorial mantingué la seua vigència al camp. [...] La figura del virrei o lloctinent general, 'alter ego' del monarca als territoris no castellans dels seus dominis, es consolidà durant el regnat del primer monarca de la Casa de Àustria. La majoria foren membres de la família reial o de l'alta noblesa, generalment no valencians. [...] Com a delegats del rei foren els principals instruments de l'autoritarisme monàrquic i la castellanització cultural. [...] El monarca legislava mitjançant lleis i pragmàtiques, i els virreis, per mitjà de normes de reang inferior, dites 'crides'. Molt sovint aquesta normativa xocava amb els furs, fet que generà tensions.>>

[ARDIT, Manuel. Història del País Valencià. Capítol 4: "Els segles XVI, XVII i XVIII". pp. 137-141. Papers bàsics 3 i 4. Eliseu Climent, Editor. València. 1992]


1519-22

Sarthou, segurament fent-se ressó de la publicació en 1868 del llibre "Morella y sus aldeas" de José Segura y Barreda (que per cert, no sabem fins a quin punt és creïble, com ja se n'adona Sarthou: "obra en tres tomos, á la que remitimos al lector, no sin reconocer que no está exenta de algunos errores"), parla de Morella:

<<Morella, en su historia, se ha mostrado siempre leal en sumo grado á la causa de la monarquía, prestando grandes servicios en las revueltas de La Unión y de la Germanía. En esta última guerra, en contra de sus aldeas y de todas las poblaciones de su alrededor, se mantuvo fiel á su Rey, arrostrando graves peligros y sufriendo no pocas contrariedades. Como trofeo de su conducta, está esa venerada señera de las Germanías, gloriosa é histórica enseña que, con los títulos de la Ciudad, veneran aún hoy en día los morellanos (Nota: Es una bandera de seda roja hecha en Zaragoza, en cuyo centro van pintadas las armas de Morella y una cervatilla, con el lema "Nolli me tángere quia Césari sum". Esta bandera está depositada en la arciprestal de la Ciudad. En 1680 se colocó en el reverso la imagen de la Virgen de Vallivana, además de los títulos concedidos por Carlos V en 1533). Desoyó primero los mensajes y embajadas del Consejo de los Trece (presidida una de éstas por el mismo Guillem Sorolla); armó compañías de guerra para combatir á los agermanados, y al mando del baile Berenguer de Ciurana, ganando sus cañones al enemigo, que fundieron en campanas que pregonan sus victorias sin cesar (Nota: Entre otras anécdotas de esta guerra, se cuenta la toma de la torre de la iglesia de San Mateo por los morellanos al mando de Berenguer Ciurana. Allí se habían refugiado los agermanados, siendo ahorcados en la plaza por el capitán de éstos y seis de los asesinos de Zahera).>>

[SARTHOU CARRERES, Carles. Geografía general del Reino de Valencia: Provincia de Castellón. p.664. Barcelona. Ed. Alberto Martín. 1913; edició de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 1989]


1520

El citat Pedro Balaguer (veure més amunt, en 1520), que diuen historiadors, com Escolano (del s.XVI i possiblement poc objectiu) que “..esparcía doctrinas comunistas, halagando a la multitud con la idea de cambiar de condición, si triunfaba la Germanía...”, el cert és que, segons Eixarch, va aconseguir l’alçament de Forcall, a excepció de quatre cases.

Ens diu Eixarch:

“Por dos veces fue a Valencia y, de regreso de su segundo viaje para comprar armas y banderas, entró en Villafranca y Portell, logrando que ambas poblaciones se unieran a la Germanía y nombraba capitanes en una y otra, respectivamente, a Miguel Carrascull y Antonio Altafulla.”

[EIXARCH FRASNO, José. Forcall y Pueblos de la Comarca dels Ports. Trabajos históricos (1966-1993), p. 65. Ayuntamiento de Forcall. 1994]


1520-24

Portell va anar juntament amb Vilafranca i Forcall, contra Morella (que contava amb l’ajut de Vallibona, Catí i els pobles de la Tinença de Benifassà), declarant-se a favor dels agermanats, decissió que els hi va donar molts problemes. Els agermanats es van armar i organitzar. A Vilafranca van nombrar capità a Miguel Carrascull, a Portell van nombrar capità a Antonio Altafulla i a Forcall, Pedro Balaguer. Diu Monfort:

 “No ignoraba Morella la precaria situación en que se encontraba y ésta se hacía cada vez más comprometida, porque merced a la actividad de Balaguer y de los capitanes de Villafranca y Portell, aumentaban sus enemigos dentro de los recintos mismos de la universidad. Le era pues de urgente necesidad obrar con rapidez y energia, y así lo hizo, sin esperar las instrucciones del emperador, referentes a la conducta a seguir contra los agermanados de las aldeas, que se le pedía por carta”

 Carlos I els va enviar una carta de resposta signada l’1 de maig de 1521, però abans va passar el següent:

 En tanto que caminaba el mensajero, [tomó la resolución de atacar con las armas y, el mismo día en que así se acordó] embiaron los regidores de Morella, a dichos tres lugares alterados, cien hombres de a pie y diez de a cavallo que truxessen presos a Miguel Carrascull, Antonio Altafulla y Pedro Balaguer [...] con la determinación de ahorcarlos dentro de tres días” (Meliá, C. Archivos de la villa de Catí. Después de relatar la detención de los tres capitanes, se dice que las aldeas escribieron a los Trece, procediendo éstos a la detención del notario Cros)”

 Continua dien Monfort: “Durante las guerras de las Germanías se cometieron varios desmanes e incluso asesinatos, en las poblaciones dominadas por los agermanados y, para castigar a sus autores y principales jefes del movimiento popular, una vez terminadas, se incoaron distintos procesos; algunos de los condenados fueron después perdonados, en nombre del emperador Carlos I, por la reina gobernadora, doña Germana -segunda esposa que fue de Fernando II-, a condición que se inscribieran en el ejército de don Alvaro Bazán; pero del perdón excluía a 392 personas. En la nómina o relación de las personas excluidas del perdón, que se acompañaba al documento concediéndolo, dado en Valencia el 30 de enero de 1524, no se mencionan las tres aldeas -Forcall, Villafranca y Portell-, ni figura ninguno de sus vecinos, mientras que sí se citan varios de Castellón, Burriana, Villareal, Onda y Peñíscola, por lo cual deducimos que, en aquellas aldeas, sus caudillos y subordinados no cometieron asesinato alguno ni otros cualesquiera graves desmanes. De perpetrarlos hubieran figurado los pueblos y los autores en la extensa relación.”

 Després ho vam haver de pagar. Segons diu Escolano “fueron castigados los pueblos y común de todo el Reyno que cupieron en la Germania, con multas y composiciones de dinero, para los gastos y daños de la guerra”

 [MONFORT TENA, Antonio. Historia de la Real Villa de Villafranca del Cid. p.371-75. Ajuntament de Vilafranca. 1999]


1520

El professor Ubieto ens parla de camins de peregrins però ens diu moltes altres coses, també interessant, amb les que hem d'aprofondir. És el cas de alguns brots de "peste" que podrien haver afectat, diu, l'activitat peregrina a Santiago de Compostela. Les incloem perquè, si van afectar al veí Aragó, ací és probable que també:

s.XIV s.XV s.XVI s.XVII s.XVIII
         
1348-1352 1401 1506-1507 1605-1607 1706-1710
1362-1363 1410-1411 1510 1628-1631 1720-1723
1370-1371 1421 1518-1520 1648-1654 (...)
1373-1375 1428-1429 1530 1659-1662  
1380-1381 1439 1557-1558 1676-1685  
1383-1384 1448 1563-1565 1699  
1395-1397 1450 1579-1580    
  1458 1596-1602    
  1465-1466      
  1475-1477      
  1483-1486      
         

* En negreta, les més virulentes (almenys en Aragó)

[UBIETO ARTETA, Agustín (2016): Caminos peregrinos de Aragón. Institución Fernando el Católico (CSIC). Excma. Diputación de Zaragoza. Zaragoza.] ifc.dpz.es


1520

Gener, 22. Grau, parlant de la FLECA o PUJA DEL PA de Portell, diu:

“Els jurats, Bertomeu de Brusca i Jaume Miralles, arrenden la puja del forn a Andreu Portella i Joan Llançola, que ja l’havien tinguda l’any 1510, a temps d’un any, per preu de 75 sous i 6 diners, pagadors per Nadal; es sotsmeten al fur del batlle de Morella per el fet del pagament d’impostos pertanyents a la Cúria Real. Prometen portar al terrat les quinze càrregues de terra tradicionals. Testimonis foren: Joan Gisbert i Francesc Darnes (AHNM, Joan Darnes, 1514-1520)

[GRAU MONSERRAT, Manuel. Arrendament de serveis públics (en Portell), p. 78. Boletín de Amigos de Morella y su Comarca (A.M.Y.C.). AÑO XI, 1989-90.]

En el mateix article, Grau dona més informació, tant sobre la ‘panaderia i fleca’ de Portell com del ‘forn i puja del pa’. Dita informació fa referència als següents anys: 1259, 1369, 1387, 1498, 1507, 1508, 1510, 1514 i 1520.


1521

En volum 44 del BSCC, trobem un quadre comparatiu extret de l'arxiu de Castellfort, precedit pel següent text:

<<Es clar que n'hi havien despeses comunes a Morella i Aldees. Els jurats de Morella donaven a cada aldea un trellat de dits comptes cada any. A l'arxiu de Castellfort se'n conserven d'eixos trellats moltíssims des de 1414 a 1686. Com les despeses se repartien proporcionalment segons els focs o veïns de cada poble podem ara seguir el creixement i la disminució de les Aldees de Morella.

.

>> (pàg.89)

[MIRALLES, Josep (prev.). Demografía i onomástica dels Ports de Morella. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Volumen 44. 1968.] books.google.es


1521

Un noble valencià, anomenat Rafael Martí de Viciana, nascut a Borriana (1502-1574), juntament amb Beuter, l'historiador i cronista valencià més conegut del segle XVI, va escriure la "Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reyno", dividida en quatre llibres, en el darrer dels quals, "Libro Quarto de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia", descriu, precisament, la Guerra de les Germanies. Encara que tota l'obra va ser originalment escrita en valencià, en el context de castellanització de les classes dirigents del Regne de València del segle XVI, va dedicir publicar-la finalment en castellà, igual que va fer el seu cohetani Beuter. Es va editar, doncs, el 1566 i no es va tornar a reeditar fins el 1881.

El llibre comença així:

<< LIBRO QUARTO DE LA CRÓNICA DE LA ÍNCLITA Y CORONADA CIUDAD DE VALENCIA. COPILADO POR MARTÍN DEVICIANA, scriptor de vista, en el qual se contienen las discordias, guerras y muertes causadas por la conjuración plebea, nombrada Germanía por los inventores della, y cómo fenesció y fue el reino restituido en paz y sossiego, así por la prudencia, saber y grande esfuerço del ilustríssimo señor don Diego Hurtado de Mendoça, conde de Melito, capitán general de los reinos de Aragón, y de Valencia y del principado de Cataluña, y condados de Rossellón y Cerdaña, como por la fidelidad y armas de los grandes, varones, cavalleros, ciudadanos, tierras y gente plebea leal que emplearon sus personas, estados y bienes siguiendo al capitán general sirviendo al rey. Dirigido al cathólico e invictíssimo señor don Phelippe, rey de las Españas, etc., nuestro señor.

Haviendo de entrar a tractar de nuestra historia, havemos primeramente de scrivir de dónde tomó el fundamento el pueblo para se ajuramentar y ahermanar. Y fue assí, que el rey Cathólico don Hernando, con el buen zelo que tenía a sus súbditos y vassallos por causa de las guerras que tenía contra otros reyes, y especialmente contra los agarenos y turcos, mandó con sus cartas a los officios de los menestrales o mecánicos de Valencia y a las ciudades y villas de su reino que se... [haurem de consultar la publicació per a saber què va manar el rei, però en una nota a peu de pàgina ens dóna alguna pista més]

 [Nota a peu de pàgina: "No sembla ser aquesta la intenció del monarca ja que els oficials reials comunicaren a Ferran el Catòlic que <<lo rey de França y altres feyen armades per mar, e seria cosa de gran vergonya que pensàs en envadir e damnificar esta ciutat e regne sens trobar-hi alguna resistència.>> És a dir, fou l'amenaça francesa la que mogué la voluntat del rei per armar els valencians dins l'estratègia, segons Pardo Molero, d'implementar les administracions locals en el rearmament i estimular els particulars en l'adquisició i ús d'armes. Per aquest historiador, aquestes ordes eren la primera fase de renovació de les milícies tradicionals. Planteja la hipòtesi que el regne de València actuàs, com tantes vegades, de camp d'experimentació per continuar el rearmament a la resta de regnes de la Corona d'Aragó; vg Juan Francisco Pardo Molero. La defensa del impeerio. Carlos V, Valencia y el Mediterráneo. Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2001, pp.56-58.]>>

Sobre el que va passar per ací, podem llegir el següent:

<<Agermanase el Forcall, Villafranca y Portell, y Morella los prossigue.

Por mucho que los de Morella dessearon y procuraron que en su villa ni aldeas no entrasse la polilla ni nombre de Germanía, que ellos del todo aborrecían, no fue assí porque en el lugar del Forcall (para que Morella más en fidelidad reluziesse, según diremos) se levantó Pedro Balaguer y hizo Germanía, y aun procuró que en Villafranca y Portell huviesse Germanía, y de hecho traxo bandera y atambores y escrivió a los Treze de Valencia la carta siguiente:

"Muy magníficos hermanos, con la presente vos damos aviso que ayer, que contamos a nueve deste mes, inspirando la divina magestad en los hombres del Forcall y de los lugares de Portell y Villafranca, aldeas de Morella, y con lo que por nuestra parte han sido amonestados, han hecho Germanía y han jurado y votado de defender la imperial y real corona, y mantener justicia y defender la santa fe católica como a católicos y fieles christianos y hermanos vuestros. Y porque somos los primeros lugares agermanados en esta tierra y tememos que los de Morella no muevan contra nosotros, porque tienen por muy odiosa y enemiga la Germanía, aunque nosotros estamos firmes y con ánimo de sufrir y padescer trabajo y peligro, empero assí por valernos como por dar ánimo a los otros pueblos que se agermanan, querríamos que vosotros, señores, nos socorráis si es menester contra Morella, porque ellos se fortifican y arman. Y tenemos aviso que lo hazen para contra nosotros y para que el virey ha de venir a Morella y con gente de Aragón y Cataluña mover la guerra en este reino. Del Forcall a diez de março año de mil y quinientos y veinteiuno. Al querer vuestro prestos, los Treze y capitán de la santa Germanía del Forcall."

Quando los de la fiel y leal villa de Morella supieron que ya tenían Germanía en sus aldeas, luego escrivieron cartas a la magestad del rey y al virey. Y porque el mal crescía abiertamente, salió el justicia de Morella con gente de cavallo y de pie muy cautamente, dieron assalto en la noche en el lugar de Portell y prendió a Anton de Altafulla, capitán, y en Villafranca prendió a Miguel Carrascull, capitán, y en el Forcall prendió a Pedro Balaguer. Y llevólos a Morella para hazerles processo y sentenciarlos a muerte. Porque los de Morella havían embiado cartas al emperador a veinte de henero y no havía[n] aún cobrado respuesta, por ende no sentenciaron luego los presos que tenían. Los agermanados que del Forcall huyeron, acudieron a Valencia a dar clamores a los Treze. En Valencia huvo grande conmoción y alaridos, diziendo que saliesse gente de guerra contra Morella, pues les impedía su Germanía. Los XIII estavan ya muy sentidos contra Morella de la respuesta que les dieron quando les convidaron a la Germanía. Y agora creció mucho más el enojo por la prisión de los tres capitanes y luego proveyeron dos cosas. La una que buscassen por la ciudad si habría algunos hombres de Morella y que todos los que hallarían los pusiessen en la cárcel a buen recaudo. La segunda embiar banderas de guerra con buen número de gente a destruir y abrasar a Morella como a tierra enemiga. Y poniendo en essecución las dichas provisiones, entre los morellanos que en Valencia fueron hallados y presos fue Guillem Cros, notario, principal persona de Morella [Nota de peu de pàgina: "Guillem Cros no era un morellà qualsevol, havia estat comissionat pels jurats de Morella per comprar armes a Saragossa contra la Germania. vg. José Segura Barreda: Morella...."], al qual los XIII dixeron:

"- De vós, y de todos los otros que prenderemos de Morella, haremos lo mesmo que en Morella harán de nuestros hermanos los capitanes que allá tienen presos."

Pues por la ciudad todo el mundo dezía: "¡Muera Morella y su gente, y vamos allá!". Y con esto entendían en apercibirse para marchar contra Morella. El governador de Valencia no pudo reposar los Treze, sino que les prometió escrivir y mandar a los de Morella que pusiessen en libertad los tres capitanes presos y que no entendiessen más en las cosas de la Germanía del Forcall, Portell y Villafranca yque en la ciudad cessasse el alboroto. Y a Guillem Cros, que no tenía en ello culpa, le liberassen. Y assí cessó todo. Y el governador, a veintinueve de mayo año de MDXXI [1521] escrivió una carta al justicia de Morella diziendo y mandando que no se entremetiesse de la causa y que les liberasse, porque assí cumplía al bien de aquella tierra. Por la qual carta y por otra que les embió Guillem Cros, fueron contentos los de Morella de hazer lo que el governador mandava y Cros les pedía y rogava, ayudando a todo esto una carta del emperador que havían recibido deste tenor.

"El rey. Amados y fieles nuestros, una carta vuestra de veinte de henero havemos rescebido, en la qual vemos nos consultáis sobre lo que devéis hazer contra los del Forcall, aldea dessa villa, los quales entraron en la Germanía contra vuestra voluntad y prohibición. Y nos embiáis la carta que los dichos Treze escogidos os hizieron sobre ello, los que se dizen síndicos del pueblo de Valencia, y nos hazéis saber la constancia que essa nuestra villa ha tenido en no agermanarse, que cierto ha sido muy bien mirado y nos tenemos dello por muy servido, y assí lo continuad, que no podéis hazer cosa más en honra vuestra y servicio nuestro. Y si la dispusición del tiempo diere lugar a hazer alguna essecución y castigo a los del dicho lugar del Forcall que así se agermanaron, no dexéis de lo poner en obra, conforme a la respuesta que tenéis de nuestro lugarteniente y capitán general, don Diego de Mendoça, a cuya orden y obediencia estaréis en todo como a la nuestra. Pero si viéredes que dello podríales reportar daño, será mejor para agora passarlo con dissimulación hasta que las cosas tengan mejor assiento o con nuestra real presencia, pues estamos ya de partida para allá y se ponga remedio en ellas. Y para que essa dicha villa tenga favor y amparo de sus vezinos, nós havemos mandado escrivir a nuestro lugarteniente general de Aragón y al arçobispo de Caragoça que de sus tierras, las que están en comarca vuestra, vos acudan y ayuden siempre que les embiáredes a pedir socorro, para vuestra guarda y defensión. Y perseverando en lo que hasta aquí havéis hecho, siempre os habremos especialmente recomendados. Dada en Vormes a tres del mes de março de mil y quinientos veinteiún años. Yo el rey. Vidit cancellarius. Urríes, secretarius." [...]>>

[VICIANA, Rafael Martí de. Libro quarto de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reino. pp. 247-248. Edició de Joan Iborra. Universitat de València. 2005, consultat en internet: books.google.es]


Segura Barreda es fa també ressó i, a l'inici del seu treball, ho contextualitza històricament, de manera telegràfica:

<<Muerte del Rey. D. Fernando el Catòlico. D. Felipe. Carlos I ó V de Alemania. Estado moral del pais. Germanía. Arriesgada resolución de los morellanos. Se pronuncian en favor de la Germanía Villafranca, Portell y Forcall. Pertrechos de guerra. Los tercios morellanos victoriosos en San Mateo, Murviedro y riberas del Júcar. Triunfo comleto. Juicio crítico sobre esta comoción popular. [...]>> (Vol.1, pàg.24)

<<En la villa de Morella, y su districto se havian conservado hasta este tiempo en paz y fidelidad. Pero prendió el fuego en el Forcall (una de sus aldeas) por la malicia industriosa de un vezino, llamado Pedro Balaguer, el qual pudo persuadir a todos los del lugar (excepto cinco o seys casas) a empadronarse en la Comunidad de Valencia, y el secreto vino a ella, en nombre de los demás, a jurarla, y llevarse la orden de lo que devían hacer. De que lo entendieron en Morella, bolaron al Forcall a dissuadirles de aquel dañado propósito. Pero hallaronlos con la visera tan calada y tan dispuestos a romper con todo, que se bolvieron a la villa a tratar de remedios fuertes, y el promotor Pedro Balaguer acudió a Valencia a prevenirse de armas y banderas; y bolviendo con ellas, commovió de passo a Villafranca y Portell, y se hermanaron. Los de Morella, antes de usar de los dichos remedios, acordaron de dar primero razón a su Magestad, temiendo que, si salía mal, no fuessen cargados de haver tomado armas para castigar los reboltosos, antes que ninguna otra villa, ni Señor del Reyno, y aún antes que el Virrey, a quien le incumbía. No menos suplicaron al Emperador en la carta que le escrivieron, que siendo cierto, como lo era, que al mesmo punto que los Comuneros de Valencia, y los restantes del Reyno, supiessen como estavan en armas para castigar los alborotados de su districto, havían de venir con exercito formado a destruyr a Morella; que fuesse servido de escrivir al Arçobispo de Çaragoça, Señor de la Tenencia de Valderobles, y al Governador de la orden de Calatrava en Aragón (confinantes con Morella) que estuviessen aprestados para darles socorro en ocasión de necessidad. A esta carta respondió el Emperador, en Vermes a treynta de Mayo, celebrando mucho su fidelidad, y concediendo con todo lo que pedían, como el tomar armas, fuesse a orden del Virrey, y sin aventurarse a mayores daños. [...]>> (Vol.2, col.1527)

[ESCOLANO, Gaspar (1610 i 1611): Primera y Segunda parte de la Década Primera de la Historia de la Insigne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia. Por el licenciado Gaspar Escolano, Rector de la parrochia de S. Estevan, Coronista del Rey nuestro Señor en el dicho Reyno, y Predicador de la Ciudad y Consejo. En Valencia, por Pedro Patricio Mey, junto a San Martín, 1610 i 1611.] 1ª parte  2ª parte


En una altra publicació trobem una nota que fa referència al tercer volum de la Crònica del mateix Viciana:

<<Nota 2: Crónica, Tercera Parte, fol.º 131; y Cuarta Parte, fol.º 155 y 155 V.to. Por esta época, en la lugartenencia de la Plana, aparecían agermanadas, o con grupos de agermanados, además de las antedichas poblaciones [crec que fa referència a Benicarló, Peníscola i Sant Mateu] , las de Onda, Villarreal, Castellón, Cabanes, Cervera, Forcall, Portell y Villafranca; Idem, pág. 100 y 101.>>

[FORNER TICHELL, Vicente. Familia de los Viciana: estudios histórico-críticos. Pàg. 34. Imp. Hijo de F. Vives Mora. Hernán Cortés, 8. Valencia. 1922] Pdf en bv2.gva.es


Ricard Garcia Càrcel, també parla del tema i ens cita els líders de cada zona :

<<En el agermanamiento del Reino de Valencia destacaron líderes en cada lugar: Francesc Jordà en Murviedro [Sagunt]; Nicolau Romeu en Alpont; Pere Camps y Miquel Castell en Castelló; Pere Balaguer, Miquel Carrascull y Antoni Altafulla en las aldeas de Morella; el "mestre d'escola" Francesc Guadalupe en Onteniente; Pere Palomares en Orihuela; los hermanos Alapont en Carlet; etc.>>

[GARCIA CÀRCEL, Ricard. Las germanías de Valencia. Pàg. 116. Ed. Península. 1975.] books.google.es


Un altra versió d'un text ja citat, on parla de l'adhesió de Portell a les Germanies. Ho fa, citant a Viciana. Ho transcribim "corregint" una mica l'ortografia per poder-ho fer més entenidor. L'original la podeu consultar en internet.

<<Lib. II. de los Anales de Aragón. Año M.D.XXI. [...] Estos ejemplares nocivos, con instantes persuasiones de los Trece, tenían ciega la multitud de los pueblos, que a son de su libertad, sin saber en qué consistía, tumultuaban furiosos, juzgaban soberanos sus augmentos, juzgaban soberanos sus augmentos, y según refiere Don Martín de Viciana de cierto Predicante, alentando a los Trece de Valencia, en un escritura los calificaba así: "Por la presente os damos aviso, que ayer a nueve de este mes (de Marzo) inspirando la Divina Majestad en los hombres de Forcall, y de los Lugares de Portell, y Villafranca, Aldeas de Morella, y por lo que de nuestra parte han sido amonestados, han hecho Germanía, y han jurado y votado defender la Imperial y Real Corona, y mantener justicia, y defender la Fe Católica, como Católicos y fieles Christianos, Hermanos vuestros, &c." O sagrada rebeldía! Seguían ya sus errores Orihuela, Elche, Clivillent, Castellón, Xátiva, Albayda, San Martín, Corvera y otros, con los adyacentes a Morella; aunque muy pesarosa en estos la mejor parte, que solo insistía en reducirlos al seguro conocimiento de su error infiel. [...]>>

[ANDRÉS DE USTARROZ, Juan Francisco. Segunda parte de los Anales de la Corona y Reyno de Aragon, siendo sus reyes Doña Ivana y Don Carlos. Pàg. 26. Herederos de Pedro Lanaja, Impresores del Reyno de Aragón. 1663] books.google.es


Quasi calcat, Diego de Sayas, tres anys més tard, també citant a Viciana, ens diu el mateix:

<<Bien se infiere de lo que dexamos escrito, y de lo sustancial de este papel, el peligroso estado de la Ciudad de Valencia; y si fuera sola la comprehendida en tamaños errores, puediera esperarse para su remedio el modo dificil de reprimirlos, y de castigarlos; pero embaraavalo la complicidad de muchos Lugares, que seguian sus fines, a la persuasion de instantissimas provisiones, y cartas de los Trezes, y mucho mas de su exemplo; de esta manera, que todo (en la oposicion de los Leales) amenaçava guerras mas que civiles; crecian los unos, y no se disminuian los otros; aquellos, como secta libre, y desenfrenada; y estos, como propugnaculo, en que tenia la fidelidad libradas sus mayores fuerças. Es de ponderar (y aun de reir) el modo con que estimavan los rebeldes sus aumentos, reputandolos por divinos, y celestiales: Por la presente (escrive cierto formador y predicante de algunas nuevas Juntas, a l de los Trezes de Valencia, segun refiere Don Martin de Viciana) os damos aviso, que ayer a nueve de este mes (era el de Março) inspirando la Divina Magestad en los hombres de Torcall [Forcall], y de los Lugares de Portell, y Villafranca, Aldeas de Morella, y en lo que por nuestra parte han sido amonestados, han hecho Germania, y han jurado, y votado de defender la Imperial, y Real Corona, y mantener justicia, y defender la Santa Fê Catholica, como Catholicos, y Fieles Christianos, hermanos vuestros. O zelosissima y piissima rebeldia! Empadronavanse ya debaxo de sus ordenes, y de sus estandartes (entre los que vimos, y se aumentan agora) buen numero de pueblos: Orihuela, Elche, Crevillent, Castellon, Xativa, Albayda, San Mateo, Corvera, y otros, con los referidos de la jurisdiccion de Morella: Bien que estos, con increible pesar de aquella fidelissima Villa, que no procurava otro, que castigarles el insulto, y reducirlos al gremio de su fe.>>

[SAYAS RABANERA Y ORTUBIA, Francisco Diego de (1666): Anales de Aragón desde el año de M.D.XX del Nacimiento de Nuestro Redemptor hasta el de M.D.XXV. Pàg.96. Ed. por los herederos de Pº. Lanaja, impresores del Reyno. Zaragoza, 1666.] [crònica del Regne d'Aragó de 1520 a 1525] books.google.es


Encara una altra versió de l'alçament de Portell durant les Germanies.

<<CAP. VI.- Guerras sostenidas por el emperador fuera de la península. Continúan las alteraciones en Valencia. Alteraciones en Mallorca. Batalla de Villalar y fin de las comunidades en Castilla. Defiéndese Toledo. Enciéndese guerra en Navarra. Año de 1521.

 [...] Continuaba el reino de Valencia siendo teatro de terribles devastaciones. Gandía quiere entrar en la germanía, y son al momento ahorcados los que lo intentan. Forcal, Villafranca y Portel se levantan, y cayendo los de Morella sobre aquellos habitantes, los prenden y mandan ahorcarlos y descuartizarlos. Los valencianos amenazan á los de Morella con represalias, y los contienen. En San Mateo quiso el pueblo registrar la casa de Bernardo Zaera, diciendo que había dentro gente armada. Salen Zera y su criado, y como en aquel momento sacasen los clérigos el Pan divino para calmar el alboroto, abrázanse con el sacerdote que lo llevaba, y allí mismo fueron hechos pedazos. Saquean algunas casas, y vaciando las bodegas dicen que por San Juan pagarán el vino. Acuden de Morella y otras partes tropas, entregan a viva fuerza en San Mateo, entregan al saqueo las casas de los agermanados y a ellos los acorralan y circuyen en la iglesia y su torre. Los de Morella se cubren con gruesos maderos a manera de mantas, abren las puertas de la iglesia, encienden fuego dentro echando en él mucha paja, y el humo mata o rinde a sus contrarios, de los cuales son ahorcados los de más nota, el día mismo de San Juan, plazo que ellos mismos, muy ajenos de sospechar el caso, frefijaban.[...] >>

[PATXOT I FERRER, Fernando (alias Manuel Ortiz de la Vega). Las glorias nacionales. Grande historia universal de todos los reinos, provincias, islas y colonias de la monarquía española, desde los primitivos hasta el año de 1852... Pàg. 309. Madrid - Barcelona. 1854] books.google.es


1521

S’obliga a convertir-se als moriscos, antics mudéjars. Alguns dels quals no volen cumplir les nostres pràctiques religioses. Diu Eixarch:

<<Una nueva dificultad podría presentarse ante la posibilidad de existir un grupo minoritario de moriscos, antiguos mudéjares, obligados a convertirse en 1521, reacios al cumplimiento de nuestras prácticas religiosas. La autoridad, en este punto indiscutible del ilustre Mossén Segura Barreda, nos sacará de dudas.>>

[EIXARCH FRASNO, José´. Forcall y Pueblos de la Comarca dels Ports. Trabajos históricos (1966-1993), p. 22. Ayuntamiento de Forcall. 1994]


1522

Agost, finals. El papa Adriano VI, que abans havia estat bisbe de Tortosa (llavors conegut com Adriano de Utrecht) creua Aragó per a la seua coronació en Roma. Ens ho narra el seu secretari personal, Blas de Ortiz. (buscar llibre)

<<Blas de Ortiz era secretario personal de Adriano de Utrecht, que fue una de las personas más influyentes de la España de Carlos I, de quien fue preceptor y regente. El tal Adriano fue nombrado Papa mientras estaba en Vitoria representando al monarca español que algo debió influir para tal nombramiento. La noticia le hizo viajar con celeridad a Roma, haciendo el itinerario que vemos a su paso por Aragón, viaje que fue narrado con cierta amplitud de detalles por su fiel servidor Blas de Ortiz.

Desde Logroño hasta Zaragoza, la ruta seguida por el ya papa Adriano VI y su comitiva por el "Camino Navarro" no nos dice nada nuevo, pero en la capital aragonesa se enteró de que en Lérida y Barcelona se había propagado la peste y cambió sus planes: seguirá el "Camino del Ebro" por Pina y Caspe para salir de Aragón por Fabara y de allí a Tortosa (de donde era obispo desde 1516) para acabar embarcando en Tarragona.

Aunque ni Blas de Ortiz ni Adriano de Utrecht eran peregrinos, el itinerario nos ha interesado por cuando nos añade Fabara como punto de salida hacia Tortosa. La entrada desde Tortosa a Aragón no aparece de momento nítida.>> (pàg.47)

[UBIETO ARTETA, Agustín (2016): Caminos peregrinos de Aragón. Institución Fernando el Católico (CSIC). Excma. Diputación de Zaragoza. Zaragoza.] ifc.dpz.es


1523 En un treball sobre demografia al País Valencià, apareixen diverses dades sobre els focs (llars) d'algunes viles reials durant la segona meitat del segle XV i primera del XVI. Apareix Morella i Portell estaria dins, com aldea que era en aquells moments. Sembla que ho treu dels registres de l'impost del 'morabatí':

<<La trayectoria demográfica puede delimitarse a través de los registros del impuesto del morabatí por la periodicidad casi constante (se cobraba cada siete años normalmente).

  1451 1463 1469 1475 1481 1487 1493 1499 1505 1511 1523 1529 1535

Villas reales

                         
                           
Castellón 649 677 626 - 538 466 479 484 545 470 431 413 -
Morella 508 195 254 - - 357 438 530 369 366 362 467 -
Peñíscola - - - - - - 103 151 116 119 119 126 -
                           

Ciudades de la Iglesia

                         
                           
Sant Mateo 416 303 306 - 360 - 170 308 278 277 274 309 -
Chivert 306 - - - - - - 53 38 51 197 213 -
Alcalá de Chivert 235 - 121 - 181 - 176 122 154 151
Cabanes 201 202 190 - 125 210 214 231 260 274 200 216 -
Belloch 7 66 60 - 56 - - - - - 74 64 -
Cervera 197 143 101 - 101 - 145 121 145 144 184 174 -
Canet 181 117 91 - 129 - 102 105 117 116 163 180 -
Rosell 41 - - - 29 - 38 33 40 47 - - -
Traiguera 267 207 129 - 209 - 212 232 215 220 233 310 -
Cálig 143 110 70 - 99 - 121 142 156 168 160 183 -
Chert 125 56 80 - 75 - 76 70 93 93 81 104 -
La Jana 138 99 89 95 97 - 118 120 142 147 - - -

>> (pàg.183 i 185-187)

[GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (1976): El censo de 1510 y la población valenciana de la primera mitad del siglo XVI. En Saitabi, Nº.26. 171-188. Valencia.] pdf en  ojs.uv.es


1523 En un treball sobre demografia al País Valencià, apareixen diverses dades sobre la peste, una de les principals causes de mort en l'antigüetat. Caldria buscar fonts més fiables i específiques.

<<La incidencia de la peste, la gran constante biológica de la sociedad europea desde 1348, es indiscutiblemente penosa. La revisión de los dietarios valencianos desde 1348, es indiscutiblemente penosa. La revisión de los dietarios valencianos así lo atestigua: pestes en 1411, 1428, 1439 (7.200 muertos), 1450 (11.000 muertos), 1459 (12.000 muertos), 1466 (12.000 muertos), 1475, 1478 (1.100 muertos), 1508 (300 muertos diarios), 1519 y 1523.>> (pàg.183)

[GARCÍA CÁRCEL, Ricardo (1976): El censo de 1510 y la población valenciana de la primera mitad del siglo XVI. En Saitabi, Nº.26. 171-188. Valencia.] pdf en  ojs.uv.es


1523

Març, 11. Nou bisbe de Tortosa: Willem van Enckenvoirt. Ho va ser fins l'1 d'octubre de 1529. Abans ho era Adrian Floriszoon (de 1516 a 1522) i després, Antonio de Calcena (de 1537 a 1539).

[Llista de bisbes de Tortosa. ca.wikipedia.org]


1523

Octubre. Un embaixador venecià en Espanya, Andrea Navagero, viatja per Espanya. Ubieto ho recull perquè passa per Aragó. Li resulta interessant perquè intenta identificar els camins que feien servir els peregrins: (buscar llibre)

<<Andrea Navagero fue embajador de Venecia en España y aprovechó su estancia en el país para recorrerlo e incluso peregrinar, por ejemplo, a Guadalupe. De su rápido paso por Aragón, en octubre de 1423, nos queda su itinerario que presenta un dato novedoso, su salida hacia tierras sorianas recorriendo el río Aranda.>> (pàg.47)

[UBIETO ARTETA, Agustín (2016): Caminos peregrinos de Aragón. Institución Fernando el Católico (CSIC). Excma. Diputación de Zaragoza. Zaragoza.] ifc.dpz.es


1525

Fragment d'un mapa de Lorenz Fries. "First published in Strasbourg by Johannes Gruninger in 1522, Fries' map is based upon Waldseemuller's map of 1513".

[FRIES, Lorenz. Spain & Portugal. Strasbourg, 1525.] raremaps.com


 

www.portell.tk  -  portellweb@yahoo.es

Recopilació bibliogràfica i transcripcions de Jacint Cerdà