CARRERS DE PORTELL

 

Carrer Major i Placeta: La font de la Placeta (foto: Ajuntament)

c. Placeta

Carrer Calvari i Església: La torre de la "casa del retó" (foto: Ajuntament)

c. Església

Carrer Calvari: "la Nevera" (foto: Ajuntament)

c. Calvari

Carrer Morer: "les Pereretes" (foto: Ajuntament)

c. Morer

Carrer Morer: "El Raval" (foto: Ajuntament)

c. Morer

 
Carrer Major: Placeta de ma Mare de Déu de la Font (foto: Ajuntament)

c. Major

El carrer Major (foto: Ajuntament)

c. Major

Carrer Major. Placeta on estava antigament la casa de la Tia Florencia (foto: Ajuntament)

c.Major

Carrer Major: La Plaça (foto: Ajuntament)

c. Major

Carrer Major i Portal (foto: Ajuntament)

c. Major-Portal

 
Carrer Estefania (foto: J. Contel)

c. Estefania

Avinguda Sant Isidre: la entrada del poble (foto: Ajuntament)

Av. Sant Isidre

Camí del Maset, baix l'Avinguda Sant Isidre: Local Poliesportiu (foto: Ajuntament)

Camí del Maset

tornar a FOTOS