Carters de Portell als segles XIX, XX i XXI


Recull dels carters que hem trobat al Portell dels segles XIX, XX i XXI:

1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900.- Antonio Artola, peatón (guia)
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908.- Pedro Folch, peatón (guia)
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918.- Juan José Marín Piquer (cens)
1919.- Juan José Marín Piquer (cens)
1920.- Juan José Marín Piquer (cens)
1921.- Juan José Marín Piquer (cens)
1922.- Juan José Marín Piquer, peatón (cens)
1923.- Juan José Marín Piquer, peatón (cens); Leandro Balaguer Carbó, "peatón de Iglesuela a Portell de Morella" (gaceta)
1924
1925.- Juan José Marín Piquer, peatón (cens)
1926
1927
1928.- Juan José Marín Piquer, peatón (cens)
1929
1930.- Juan José Marín Piquer (cens); Conrado Genaro Camañes Dalmau, peatón (cens)
1931
1932.- Eduardo Moliner Escorihuela (cens), Eduardo Moliner (guia); Miguel Boix Ejarque, peatón (cens)
1933.- Elías Rambla, conductor de autobús (Luisa) (biblio)
1934.- Eduardo Moliner Escorihuela (cens); Miguel Boix Ejarque, peatón (cens)
1935.- Eduardo Moliner Escorihuela (cens); Valentín Castillo Vizuete (cens)
1936
1937
1938
1939
1940.- Cristóval Altava, ordinario [cotxe correu] (guia)
1941
1942
1943
1944
1945.- Juan José Marín Piquer (cens); Carlos Bono Carceller, peatón (cens)
1946.- Carlos Bono Carceller (cens); Juan José Marín Piquer (cens)
1947
1948.- Cristóbal Altaba Bono, transportes [cotxe correu?] (guia)
1949
1950
1951.- Juan José Marín Piquer (cens)
1952
1953
1954.- Juan José Marín (guia)
1955
1956.- Carlos Bono Carceller