CAÇA

Des de l'any 2003 la llei permet al Coto de Portell la caça controlada d'uns pocs exemplars de cabra montesa. A partir d'aquell any, s'han caçat exemplars extraordinaris, com podeu vore a continuació:

Miguel Angel i son pare uns minuts després de matar l'exemplar de cabra montesa
Miguel Angel Folch, 2003 Ramón Ferrer, 2004
 
Alejandro Bonavida, 2006 Marcos Ferrer, 2008