Per trobar paraules en la web     --> Pincha aquí si quieres leer el texto en castellano

 
 
recerca feta per www.freefind.com avançat
 
Per frases exactes, usa cometes. Exemple: "La Cuba"
Per trobar paraules quasi juntes, usa []. Ex.: [Portell Morella]
Si estan a menys de 6 o 7 paraules de distància, usa {}. Ex.: {benvinguts comarca}
Posar - davant d'una paraula que volem que no aparega. Ex.: Portell -Morella
Posant * al final de la paraula, trobarà les que comencen igual. Ex.: Albared*
Si tenim dubte en una lletra, posem ? i buscarà totes les possibilitats. Ex.: Her?és
Si posem OR entre dues paraules, trobarà qualsevol de les dues. Ex.: escurçó OR alacrà
 
Totes aquestes tècniques es poden combinar. Ex.: Al*ared* -Portell
 
AVÍS: El cercador s'actualitza cada cap de setmana; podria ser que no detectara les darreres incorporacions.
 
Tornar a la portada